Ateneu Popular de Ponent de Lleida

31 Oct 2019

Convida als socis i públic en general, a participar a la Taula Rodona amb debat públic, que es farà el dimecres dia 20 de novembre, a la Sala Nausica de l’Ateneu, carrer de Pau Claris núm. 10 baixos de Lleida, a les 7 de la tarda. Sobre el tema de les incautacions de diners a particulars, que va fer el govern franquista a l’acabar la guerra 36-39, comptabilitzats en mes de 3.300 milions de pessetes, i que malgrat les promeses mai no ha tornat. Per a la defensa dels afectats d’aquesta greu injustícia, una mes, s’ha creat l’Associació de perjudicats per la Incautació del Govern Franquista, APIGF, la qual ates l’exili, avui es d’àmbit internacional. Informació molt ben tractada al diari Segre, del diumenge 11 d’agost proppassat, pag. 14. A Lleida estan localitzades unes 20 famílies, i a tot l’estat unes 900, famílies afectades econòmica i moralment, que se senten estafades i robades amb menyspreu. Les lleis de Memòria Històrica, de Felipe Gonzalez i la de Zapatero no incloïen als particulars de les compensacions, no mes inclou l’Església i similars.

L’any 2017 el grup socialista va presentar al Congrés, una proposició de llei que si que els hi inclou, però va ser vetada pel govern del PP. Ara les Generalitats Catalana i Valenciana han aprovat propostes d’ampliar les compensacions i retorns a la societat civil, això està en tramit.

Participaran en la Taula Rodona:

  • Sra. Laura Cervera, persona de Lleida, presidenta de l’APIGF
  • Sr. Agustí Aranda, vocal de la Junta de la l’APIGF
  • Sra. Ma Jose Monné i Florensa, persona de Lleida afectada familiarment
  • Actuarà com a moderador, un periodista del Diari Segre

Es preveu que l’acte s’acabi no mes tard de dos quarts de deu.
Tothom hi es convidat.

Lleida octubre de 2019.

 


 

Invita a los socios y público en general, a participar en la Mesa Redonda con debate público, que se hará el miércoles día 20 de noviembre, en la Sala Nausica del Ateneo, calle Pau Claris núm. 10 bajos de Lleida, a las 7 de la tarde. Sobre el tema de las incautaciones de dinero a particulares, que hizo el gobierno franquista al terminar la guerra 36-39, contabilizados en mas de 3.300 millones de pesetas, y que a pesar de las promesas nunca ha vuelto. Para la defensa de los afectados de esta grave injusticia, una mes, se ha creado la Asociación de perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, APIGF, lo dado el exilio, hoy es de ámbito internacional. Información muy bien tratada en el diario Segre, del domingo 11 de agosto pasado, pag. 14. En Lleida están localizadas unas 20 familias, y en todo el estado unas 900, familias afectadas económica y moralmente, que se sienten estafadas y robadas con desprecio. Las leyes de Memoria Histórica, de Felipe Gonzalez y la de Zapatero no incluían a los particulares de las compensaciones, solamente incluye la Iglesia y similares.

El año 2017 el grupo socialista presentó en el Congreso, una proposición de ley que si que les incluye, pero fue vetada por el gobierno del PP. Ahora la Generalitat Catalana y Valenciana han aprobado propuestas de ampliar las compensaciones y retornos a la sociedad civil, esto está en trámite.

Participarán en la mesa redonda:

  • Sra. Laura Cervera, persona de Lleida, presidenta de la APIGF
  • Sr. Agustín Aranda, vocal de la Junta de la del APIGF
  • Sra. Ma Jose Monné y Florensa, persona de Lleida afectada familiarmente
  • Actuará como moderador, un periodista del Diario Segre

Se prevé que el acto termine no más tarde de las nueve y media.

Todo el mundo está invitado.

Lleida octubre de 2019.

 

 

ATENEU POPULAR DE PONENT • c/ Pau Claris, 10 – 25008 Lleida
Tel. 973 24 71 72 • A/e: ateneu@ateneulleida.cat • Web: ateneulleida.cat